Doç. Dr. Kürşad ZORLU
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doktora

Yüksek Lisans

Lisans

İş Deneyimi

Doğum Yeri

Yabancı Diller

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015