Prof. Dr. Nadir İLHAN
Fen Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı

Doktora

Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili 1998

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili 1992

Lisans

Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 1987

İş Deneyimi

- Öğretmen Gaziantep Araban Lisesi 1987-1991

- Asker Öğretmen Elazığ Sivrice Lisesi 1989-1990

- Okutman F.Ü. Muş Meslek Yüksekokulu 1991-1992

- Arş.Gör. F.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi 1992-1998

- Yrd.Doç.Dr. F.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi / İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi 1999-2010

- Doç.Dr. F.Ü. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi 2010-2011

- Doç.Dr. A.E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi 2011-2015

- Prof.Dr. A.E.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi 2015-...

Doğum Yeri

Pınarbaşı 05.01.1964

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015