Dr. Öğr. Üyesi Nuriye Tuna SUBAŞI
Mühendislik Mimarlık Fakültesi / Gıda Mühendisliği

Doktora

Orta Doğu Üniversitesi Kimya Bölümü (Bütünleşik Doktora)

Yüksek Lisans

Lisans

Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

İş Deneyimi

Araştırma  Görevlisi ODTÜ Kimya Bölümü (2002-2011)

Dr. Araştırma Görevlisi Süleyman Demirel Üniversitesi Kimya Bölümü (2011-2012)

Yardımcı Doçent Ahi Evran Üniversitesi Gıda Mühendisliği (2012-)

Doğum Yeri

Ankara

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015