Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYDIN
Mühendislik Mimarlık Fakültesi / Gıda Mühendisliği

Doktora

ODTÜ Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Bölümü Biyomekanik A.D. 2011

Yüksek Lisans

ODTÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Mühendisliği A.D. 2005

Lisans

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2001

İş Deneyimi

Görev Dönemi

Ünvan

Üniversite

Bölüm

08.02.2013-devam ediyor

Yrd. Doç. Dr.

Ahi Evran Üniversitesi

Gıda Mühendisliği

23.09.2005-15.03.2011

Arş. Gör.

ODTÜ

Mühendislik Bilimleri

Doğum Yeri

Ankara

Yabancı Diller

İngilizce, Fransızca

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015