Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin YILMAZ
Ziraat Fakültesi / Bahçe Bitkileri

Doktora

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Meyvecilik Bilim Dalı

Yüksek Lisans

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı, Meyvecilik Bilim Dalı

Lisans

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

İş Deneyimi

1992 - 1997, İstidlalci, Meteoroloji Genel Müdürlüğü

1997 - 2010, Mühendis, Meteoroloji Genel Müdürlüğü

2010 - 2013, Yönetici, Meteoroloji Genel Müdürlüğü

2013 - 2018  Yrd. Doç. Dr.,  Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

2018 - Devam Ediyor  Dr. Öğretim Üyesi,  Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Doğum Yeri

TOKAT / 1974

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015