Araş. Gör. Şerife ÖZATA
Mühendislik Mimarlık Fakültesi / Mimarlık

Doktora

Yıldız Teknik Üniversitesi (Devam ediyor)

Yüksek Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi

Lisans

Yıldız Teknik Üniversitesi

İş Deneyimi

Doğum Yeri

Nevşehir

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015