Dr. Öğr. Üyesi Vahit ÇİRİŞ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi

Doktora

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ ABD

Yüksek Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ABD

Lisans

GAZİ ÜNİVERSİTESİ / BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

İş Deneyimi

2007-2011 Kaman İlçe Milli Eğitim Eğitim Müdürlüğü VHKi 

2011-2015 Kırşehir Merkez İMKB 23 Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği

2015-- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Doğum Yeri

Kahramanmaraş 1979

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015