Prof. Dr. Vatan KARAKAYA
Rektör /

Doktora Tezleri

1. D. Sekman, “Kontrol Sistemi Olarak Sabit Nokta İterasyonları ve Kaotik Diskrit Dinamik Sistemler”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul, (devam ediyor).

2. A.A. Karaaslan, “Olasılıksal Uzaylarda Sabit Nokta Teorinin Bazı Özelliklerinin Araştırılması”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, İstanbul, (devam ediyor).

3. M. Knefati, “Banach Uzaylarının Geometrik Özellikleri ve Bazı Uygulamaları”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, İstanbul, (devam ediyor).

4. E. Hacıoğlu, “Küme Değerli Sabit Nokta Dönüşümleri ve İterasyonları”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, İstanbul, 2018.

5. Y. Atalan, “Sabit Nokta Yaklaşımlarıyla Bazı Diferansiyel ve İntegral Denklemlerin Çözümleri”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, İstanbul, 2017.

6. N.E.H. Bouzara, “On Fixed Point Theorems For Single and Multivalued Mappings and Applications to Differential Problems”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, İstanbul, 2016.

7. K. Doğan, “Bazı Geometrik Özellikler ve Sabit Nokta İterasyonları”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul, 2016.

8. M.A. Maldar, “Farklı Dönüşümler Altında Sabit Nokta Davranışlarının İncelenmesi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul, 2016.

9. F. Gürsoy, “Bazı Yeni Sabit Nokta İterasyon Yöntemlerinin Yakınsaklıklarının ve Kararlılıklarının İncelenmesi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, İstanbul, 2014.

10. M. Ertürk, “Sabit Nokta Teorisi ve Sezgisel Fuzzy Normlu Uzaylarda Bazı Uygulamaları”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, İstanbul, 2014.

 

Yüksek Lisans Tezleri

 

1. A. Soysal, “Banach Uzaylarında İç Noktalarda Başlangıç Şartlarına Sahip Kesir Mertebeli Diferensiyel Denklemler”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul, 2017.

2. D. Sekman, “Bazı İterasyon Çeşitleri ve Ağırlıklı Ortalama Matrisi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul, 2015.

3. S. Elmacı, “m. Dereceden Genelleştirilmiş Fark Matrisinin Bazı Dizi Uzaylarında Spektrumu”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, İstanbul, 2015.

4. I.P. Ilgaz, “Fizikte Bazı Spektral Uygulamalar”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı, İstanbul, 2014.

5. E. Erdoğan, “Yeni Bir Operatörün Bazı Uzaylardaki Spektral Analizi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul, 2013.

6. A.A. Karaaslan, “Feigenbaum Dönüşümü İçin Giriş Zamanları”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, İstanbul, 2013.

7. N. Kuru, “Belirli Dizi Uzaylarının Her Yönde Düzgün Konveks Yapısı ve Bazı Geometrik Özellikleri”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, İstanbul, 2013.

8. F. Altun, “Banach Uzaylarında Bazı Geometrik Kavramlar”, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul, 2012.

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015