Dr. Öğr. Üyesi Zehra GÜZEL ERGÜL
Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik

Doktora

Selçuk Üniversitesi, 2015

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi, 2009

Lisans

Gazi Üniversitesi, 2006

İş Deneyimi

Arş.Gör.

 Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

2008-2015

Arş.Gör.Dr.

 Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü

2015-…

 

Doğum Yeri

KONYA / 1983

Yabancı Diller

İngilizce

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015