Dr. Öğr. Üyesi Zeki ÖĞDEM
Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri

Doktora

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Yüksek Lisans

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Lisans

Fen Bilgisi Öğretmenliği

İş Deneyimi

Doğum Yeri

BURDUR/1982

Yabancı Diller

İNGİLİZCE

Ahi Evran Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi © 2015